+90 216 593 2490

BİZİ ARAYIN 444 30 19

Biodizel

Biodizel; bitkisel (Kanola, soya v.b bitkisel yağların) ya da hayvansal kökenli yağların bir katalizatör eşliğinde metanol ya da etanol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan, yakıt amaçlı kullanılan ürünün adıdır. Dizel araçlarda doğrudan kullanılabileceği gibi motorin ile her oranda karıştırılarak da kullanılabilir. Avrupa ve Amerikada Biodizelin çeşitli oranlarda karışımı akaryakıt istasyonlarında doğrudan satılmaktadır.

Neden Biodizel?

Tüm dünyada alternatif enerji kaynaklarına doğru önemli bir yöneliş söz konusudur. Bunun başlıca nedenleri ise şunlardır:

· Dünyamızın enerji ihtiyacının yaklaşık %70‘ ini karşılayan fosil kökenli yakıtların (Petrol, Doğalgaz ve Kömür ) stoklarının önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde tükeneceğinin tahmin edilmesi,

· Fosil kökenli yakıtların çevre üzerinde herkes tarafından bilinen olumsuz etkilerinin bulunması,

· Ayrıca alternatif enerji kaynaklarının yeni iş imkanlarının doğmasına sebep olmasıdır.

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı Biodizel‘inde alternatif enerji kaynakları arasında önemli bir yer tutabileceği görülmektedir.

Her şeyden önce Biodizel çevre dostudur. Çünkü çevreyi kirletmez. Çevre ile uyumludur, çünkü çok kısa sürede ( 21 gün içerisinde ) doğada %99.6‘ ya varan oranlarda biolojik olarak parçalanabilen bir yakıttır. Biodizelin yanması sonucunda yeryüzü bitki örtüsü için gerekli olan karbondioksitin açığa çıkmasını sağlar ki bu karbondioksit ise iklim şartlarını etkilemez. Ayrıca yanma sonucu oluşan gazın çevreye zarar veren gaz emisyon değerleri ise oldukça azdır.

Yalnızca 1 litre petrol içme su kaynaklarına ulaştığında 1 milyon litre içme suyunun kirlenmesine sebep olurken, Biodizel ise yapılan incelemeler sonucunda sudaki bütün yaşayan canlılara karşı toksit etkisi olmayan bir yakıttır. Bu da herhangi bir kaza halinde kirlenme tehlikesini ve dolayısıyla çevreyi tekrar temiz hale getirme çalışması durumlarını ortadan kaldırır.

Biodizel, petrol kaynaklı diesel ile her oranda tam olarak karıştırılabilmektedir. Bu da dieselin kalitesini büyük oranda düzeltme imkanı sağlar. Örneğin yanma sonucu oluşan çevreye zararlı gazların emisyon değerini düşürür. Ayrıca motordaki yağlanma derecesini artırır.

Biodizel yerel tarım ürünlerinin ülke içerisinde değerlendirilmesi ile enerjide dışa bağımlılığı azaltabilir.

·Evsel v.b kullanılmış yağların değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

·Enerjide dışa bağımlılığı azaltabilir.

·Taşıtların motorlarının kullanım ömrünü uzatır. Çünkü yağlanma derecesi yüksektir ve Iyot sayısı oldukça düşüktür.

·Biodizel kükürt içermemesinden dolayı, Biodizel işletmelerinde oksidasyon katalizatörü kullanılabilir. Böylece zararlı emisyon değerleri daha da düşük seviyelere indirilebilir.

·Petrol kökenli Motorin ile her oranda tam olarak karışır ve onun kalitesini artırır.

Tarım alanındaki iş imkanlarının korunmasını ve artırılmasını sağlayabilir.

·Yan ürün olarak ticari amaçlı gliserin ve potasyum gübresi elde edilir.Biodizel'in Avantajları


• Üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanılması

• Petrole olan bağımlılığı azaltması

• Ulusal kaynakların kullanımını arttırarak enerji arz ve talep güvenliğinde artış sağlaması

• Katı-sıvı-gaz kirleticilerde çevresel etkileri azaltması

• Atık yönetimine destek sağlaması

• Sera gazı salınımlarını azaltarak iklim değişimiyle mücadeleye katkı sağlaması

• Kükürt ve aromatik bileşenleri içermemesi

• Biyobozunur olması

• Antitoksik olması

• Yağlayıcılık özelliğinin iyi olması ve motorine katılması durumunda yağlayıcılığı arttırması


Biodizel Emisyon Değerlerinin Motorin İle Karşılaştırılması


Emisyon B20 B100
Karbondioksit -20% -78%
Karbonmonoksit -12% -48%
Yanmamış hidrokarbonlar -20% -67%
Partikül madde -12% -47%
NOx 2% -10%
SOx -20% -100%
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar -13% -80%
Nitratlı polisiklik aromatik hidrokarbonlar -50% -100%