+90 216 593 2490

ÇEVRE İÇİN 444 30 19

Ana Sayfa > Atık Yağlar

Atık Yağlar

KOLZA A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş ÇİL-37 ve EPDK tarafından verilmiş İŞL/3572-2/30375 numaralı lisanslarla bitkisel atık yağları toplamakta ve bu yağları geri kazanım tesisinde işleyerek TSEK 64 Endüstriyel Yağ yapımında kullanmaktadır. Bu ürünler İtalya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilerek ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır.

Bitkisel atık yağlar, insan sağlığını ve çevreyi önemli ölçüde tehdit etmektedir. Zamanında besin zincirinden çekilmeyen kızartmalık atık yağlar kanserojen etki yaratmakta ve kontrolsüz bir biçimde ortama atıldığında hem kanalizasyon sistemine büyük zarar vermekte hem de yer altı sularına karışarak içme sularını kirletmektedir.

Bu nedenle Çevre ve Orman Bakanlığı'nca 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.Bu yönetmeliğin amacı bitkisel atıkyağların üretiminden bertarafına kadar olan düzenlemeleri yaparak, çevre ve insan sağlığını güvence altına almaktır.

Atık Yağlar ve İnsan Sağlığı


İnsan sağlığı açısından kızartmalık yağların kullanım süresi mutlaka sınırlandırılmalıdır. Kanserojen etki açısından toplam polar madde oranı sınırı %25 tir.

Bu ölçümü yapmak oldukça kolaydır. Elektronik cihazlarla yapılabileceği gibi ölçüm kuponları ile de sonuç alınabilir. Yağlar kullanıcılar tarafından mutlaka periyodik olarak ölçülmeli ve sınır değerler aşılmadan bu yağların kullanımı önlenmelidir.

Atık Yağlar ve Çevre


Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar,ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir. Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir. Atık yağlar zamanla suda bozularak sudaki oksijeni tüketmektedir.Atık Yağların Zararları


Atık bitkisel yağlar ÇEVRE ve İNSAN sağlığına zararlı olduğu için, atık yönetiminin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ni yayınlayarak Bitkisel Atık Yağların ne yapılması gerektiğini belirlemiştir

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre;
Kullanılmış kızartmalık yağların

• Lavaboya dökülmesi,
• Çöpe atılması,
• Kanalizasyona boşaltılması,
• Yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması
• Doğrudan yakıt olarak kullanılması YASAKTIR


ATIK YAĞ SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Sularımız KirleniyorÇöpe dökülen atık yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Yer altı suları bizim içme sularımızdır. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur.


Hayvanlar ÖlüyorLavaboya dökülen atık yağlar denizlere, akarsuya ve göle ulaşarak, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.
Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemektedir. Atık yağlar zamanla suda bozunarak sudaki oksijeni tüketmektedir

Kanalizasyon Sistemi ÇöküyorBİTKİSEL ATIK YAĞLARIN ÇEVREYE ZARARLARI Bu atık yağlar atıksu toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kollektörler vs.) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır